ตลาดร่มหุบ

ตลาดร่มหุบ

จ.สมุทรสงคราม

พลาดไม่ได้กับความอันซีนหนึ่งเดียวในโลกที่เห็นแล้วอดยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปไม่ได้ของตลาดร่มหุบ ตลาดอาหารสดที่ชาวบ้านจะมาเปิดร้านรวงวางขายสินค้าคร่อมทางรถไฟเป็นเส้นทางยาวหลายร้อยเมตร ไฮไลต์อยู่ที่การพร้อมใจกันหุบร่มของพ่อค้าแม่ขายเมื่อยามขบวนรถไฟแล่นผ่าน เดินเลือกซื้อวัตถุดิบพื้นบ้านตามฤดูกาลประจำหน้าร้อนปีนี้ไปพร้อม ๆ กับความสนุกสนานปนหวาดเสียวเบา ๆ เมื่อตอนรถไฟแล่นผ่านมาอีกขบวน

44 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
44 อัมพวา
44 ตลาดหุบร่ม

@ตลาดร่มหุบ จ.สมุทรสงคราม

2 วัน 1 คืน

วันที่หนึ่ง
เช้าเริ่มทริปผจญภัยมัน ๆ จากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ถ่ายรูปชิล ๆ กับนาเกลือของชาวบ้านที่มีให้เห็นตลอดสองข้างทาง และไปลงรถไฟที่สถานีรถไฟแม่กลอง
เดินชมวิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดร่มหุบ ตลาดอาหารสดที่วางขายของกันแบบคร่อมทางรถไฟ
รอถ่ายรูปแบบใจจดใจจ่อกับขบวนรถไฟที่จะวิ่งผ่านกลางตลาด โดยจะมีรถไฟวิ่งผ่านวันละ 8 รอบเท่านั้น
กลางวันรับประทานอาหารกลางวันสไตล์แม่กลองใกล้กับตลาดหุบร่ม
เย็นนั่งรถไฟต่อไปยังสถานีรถไฟบ้านแหลม แวะไหว้พระที่วัดแหลมสุวรรณ และนั่งรับลมเย็น ๆ ที่ริมแม่น้ำท่าจีน
เดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่สอง
เช้าถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เส้นทางใกล้เคียง (สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม)

3 วัน 2 คืน

วันที่หนึ่ง
เช้าออกเดินทางด้วยรถไฟจากสถานีวงเวียนใหญ่ไปลงสถานีมหาชัย จ.สมุทรสาคร ซึ่งใช้เวลาราว 1 ชั่วโมง
กลางวันชมตลาดเช้า แวะสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง แล้วนั่งเรือจากท่ามหาชัยไปยังท่าฉลอม
เย็นเพื่อต่อรถไฟจากสถานีบ้านแหลม เดินทางไปยังสถานีแม่กลอง ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ชมตลาดร่มหุบสองข้างทางรถไฟ
แวะรับประทานอาหารริมทาง และเตรียมตัวมุ่งหน้าสู่ที่พักแถวแม่กลอง
วันที่สอง
เช้าตื่นเช้ามารับประทานอาหารและเตรียมเก็บสัมภาระ
กลางวันแวะรับประทานอาหารในตัวเมืองสมุทรสงคราม แล้วเดินทางด้วยรถบัสหรือสองแถวไปยังตลาดน้ำอัมพวา ชม ชิม ช้อปตามอัธยาศัย
เย็นไม่ควรพลาดนั่งเรือล่องแม่น้ำแม่กลองพร้อมกับไหว้พระทำบุญ 5 วัดบนเส้นทาง ซึ่งรวมถึงวัดบางกุ้งซึ่งมีโบสถ์อยู่ในต้นไม้
วันที่สาม
เช้าเตรียมตัวเก็บกระเป๋าแล้วเช็กเอาต์ออกจากที่พัก เพื่อเดินทางกลับ กทม. ด้วยรถไฟ หรือเลือกกลับรถตู้โดยสารก็จะมีเวลาชมตลาดน้ำอัมพวาที่จะกลับมาคึกคักอีกรอบช่วงบ่ายแก่ ๆ